FASTIGHETSSKÖTSEL, AVGIFTER OCH FÖRSÄKRING

Fungerar allt som det ska?

Om det är något som inte fungerar mejlar du styrelsen på:

styrelsengruvan5@gmail.com

Observera att föreningens underhåll begränsar sig till paragraf 10 i stadgarna:
"§10 Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenhetens inre med tillhörande övriga utrymmen i gott skick. Det gäller även mark om sådan ingår i upplåtelsen. Föreningen svarar för reparation av de stamledningar för avlopp, värme, gas, el och vatten som föreningen försett lägenheten med. Föreningen svarar också i övrigt för att fastigheten hålls i gott skick."


Avgifter
Har du frågor om din månadsavgift kontaktar du Fastum på telefon 018-56 32 40.


Fastighetsförvaltare

Om något händelsevis inte skulle fungera i fastigheten hör gärna av dig genom att mejla Adamsberg Fastighetsförvaltning på felanmalan@afast.se alt. 08-510 684 00.


Försäkring med bostadsrättstillägg
Föreningens fastighetsförsäkring omfattar bostadsrättstillägg för samtliga bostadsrättsinnehavare. Det innebär att boende som har detta försäkringstillägg i sin hemförskring kan ta bort det . Observera att det endast är bostadsrättstillägget som ska tas bort, inte hela helförsäkringen.


Bredband och tv

Vårt hus är anslutet till Bredbandsbolaget och Comhem.

Bredbandsbolaget erbjuder hastigheter upp till 100MBit/s via bredbandsuttag i väggen. Bredbandsabonnemanget ingår ej i månadsavgiften. Du får givetvis välja andra leverantörer.

I månadsavgiften ingår ComHems grundutbud för tv.