OBS! Du som boende kan också gå med i vår Facebook-grupp (länk här). Där läggs det upp information, köp/sälj, frågor om hundvakt, etc. En kan även informera om en vill ha fest eller liknande.


AKTUELLT

2024-05-21 - FÖRENINGSSTÄMMA

Plats: Innergården, Emelies Gata/Gruvbacken
Datum: 21 maj 2024
Tid: Kl. 19.00

-     Endast föreningens medlemmar får delta i mötet.
-     Om ni inte kan närvara så har ni möjlighet att, genom fullmakt, låta någon annan delta i ert ställe. Denna fullmakt måste tydligt redogöra för den deltagande personens rätt att närvara i den frånvarande medlemmens ställe, samt vara daterad och påskriven. Fullmakten lämnas till styrelsen vid mötets början.
-     Fullständig kallelse (med dagordning och information om av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende enligt paragraf 37§) har lämnats i varje bostads brevlåda/brevinkast.
-     Länk till uppdaterade stadgar enligt första punkten i 18§ i kallelsen finns här.
-     För att vi ska kunna ändra i stadgarna krävs att (hämtat från Bolagsverket):
En förändring i stadgarna kan beslutas på endast en föreningsstämma om samtliga röstberättigade medlemmar är helt överens om förändringen. Om inte alla röstberättigade medlemmar är överens måste man ha två på varandra följande föreningsstämmor. Vid den andra stämman måste också två tredjedelars majoritet av de röstande vara för ändringen för att den ska gå igenom. Om inte tillräcklig majoritet uppnås vid den andra stämman har förslaget fallit.

Varmt välkomna!

-----


2021-03-14 - EXTRASTÄMMA

Plats: Slänten utanför Gruvbacken 4-6
Datum: 14 mars 2021
Tid: Kl. 18.00

- Av hänsyn till rådande omständigheter så har vi i år valt att ha extrastämman i slänten utanför Gruvbacken 4-6 för att alla ska ha möjlighet att delta utan att behöva känna någon oro. Med det sagt så vill vi ändå påminna alla att respektera FHM:s rekommendationer och stanna hemma om ni inte känner er friska eller upplever några förkylningssymptom.  

- Endast föreningens medlemmar får delta i mötet.  Om ni vill delta men inte har möjlighet personligen går det bra att låta någon annan delta för er räkning förutsatt att denne har med sig en giltig fullmakt.

-  Extrastämman är kallad för att föreningens medlemmar ska få rösta på ett förslag till försäljning av råvindar för att stärka föreningens ekonomi. Förslaget och underlag kopplat till det hittar ni genom att klicka här

Varmt välkomna!

UPPDATERING: Förslaget antogs, protokoll från mötet finns här

-----

2020-09-10 - FÖRENINGSSTÄMMA

Plats: Innergården, Bondegatan 79-81/Gruvbacken 4-6
Datum: 10 september 2020
Tid: Kl. 19.00 

-     Av hänsyn till rådande omständigheter så har vi i år valt att ha mötet på gården för att alla ska ha möjlighet att delta utan att behöva känna någon oro. Med det sagt så vill vi ändå påminna alla att respektera FHM:s rekommendationer och stanna hemma om ni inte känner er friska eller upplever några förkylningssymptom. 
-     Endast föreningens medlemmar får delta i mötet.
-     Om ni inte kan närvara så har ni möjlighet att, genom fullmakt, låta någon annan delta i ert ställe. Denna fullmakt måste tydligt redogöra för den deltagande personens rätt att närvara i den frånvarande medlemmens ställe, samt vara daterad och påskriven. Fullmakten lämnas till styrelsen vid mötets början.
-     Fullständig kallelse (med dagordning och information om av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende enligt paragraf 37§) har lämnats i varje bostads brevlåda/brevinkast. 

Varmt välkomna!

-----

2020-09-03 - INFOMÖTE OM BALKONGERNA

Vi i balkonggruppen vill kalla er till ett informationsmöte där vi redovisar den bygglovshandling som tagits fram och hur det fortsatta arbetet skulle kunna fortlöpa.
Torsdag, 3/9 2020, 19.30 – På innergården.


-----

2020-01-23 HÖRNLOKALEN

Tills dess att vi hittat en ny hyresgäst för hörnlokalen vid Hedbergs trappa så överväger vi att göra det möjligt för intresserade personer, företag och/eller föreningsmedlemmar att hyra lokalen för diverse event, kalas, utställningar eller mingel. Kontakta gärna oss i styrelsen på styrelsengruvan5@gmail.com vid intresse eller eventuella frågor.

-----

2019-05-30 RENSNING CYKELFÖRRÅD
Som tidigare kommunicerats så kommer vi att göra en rensning i cykelförrådet och ta bort cyklar som saknar ägare eller inte längre används. Här följer ett förtydligande på hur det kommer att gå till:

  • I mitten av april fick alla cyklar en märkning med en tejpbit som ni tar bort från er egen cykel
  • 30/5 flyttar vi ned cyklar som fortsatt har tejpen kvar till källaren
  • Cyklar som fortsatt finns kvar i källaren när det är dags för höststädning kommer att säljas/slängas

Kontakta styrelsen på styrelsengruvan5@gmail.com om ni saknar er cykel efter den 30/5.

-----

2019-05-23 FÖRENINGSSTÄMMA

Tid: 19.00
Plats: Källaren, Bondegatan 81, 1tr
Då är det dags för årsstämma igen. Kallelse med dagordning har lämnats i brevinkast samt placerats på anslagstavlorna innanför portarna.

-----

2019-05-06 DEADLINE INLÄMNING MOTIONER

Motioner som kommer att tas upp på årsstämman måste ha lämnats in senast den 9:e maj. Om du vill lämna in en motion så ska den mailas till styrelsengruvan5@gmail.com

-----

2019-04-14 Vårstädning
Plats: Samling på innergården
Tid: 11.00

Vi samlas på gården och fördelar arbetsuppgifter (fix med växter, utemöbler etc.). Vi vill även påminna alla om att märka sina cyklar i cykelrummet med namn då vi under vårstädningen kommer att ta bort de som står omärkta.

-----

2019-01-21 Infomöte om vindarna
Förbered gärna frågor genom att läsa igenom den utredning som finns att läsa i entréerna till Bondegatan 81 och Gruvbacken 4.
Tid: 19.00
Plats: Källaren, Bondegatan 81, 1 tr

-----

2018-05-17 Årsstämma

Plats: Källaren kl 1900.

-----

2018-04-15 Vårstädning

Plats: Samling på innergården kl 11
Vi gör det fint inför våren och sommaren, ytor skall städas o.s.v.
Fika kommer att finnas på plats både för vuxna och barn.

-----

2017-04-18 Sopsortering 

Efter flertalet förfrågningar från medlemmar, så kan vi nu erbjuda er sortering av matavfall. Folder med information kommer att läggas upp på Facebook samt sättas upp i alla portar tills vidare. Vi i styrelsen hoppas såklart att alla medlemmar vill vara med och engagera sig i detta! 
Matavfallspåsar och tillhörande korg finns att tillgå för alla och dessa kommer att delas ut efter städdagen den 23/4. Eftersom att påsarna med matavfall måste slängas i speciella kärl i soprummet så kommer alla som vill sortera även att få en nyckel dit. Är du intresserad av att sortera ditt matavfall så hoppas vi på att se dig den 23/4. Kan du inte vara med så kontakta styrelsen.  

-----

2017-04-05 Informationsmöte om OVK
Plats: Källaren Bondegatan 81, kl 19.00
Alla medlemmar är välkomna på informationsmöte om det stundande OVK
projektet. Eftersom att detta kommer att påverka alla lägenheter i föreningen så hoppas vi i styrelsen på stor uppslutning den 4e april klockan 19.00 i källaren där ni kommer att få veta mer om vad detta kommer att innebära.

-----

2017-04-23 Vårstädning
Plats: Samling på innegården kl 11
Vi gör det fint inför våren och sommaren, ytor skall städas o.s.v.
Fika kommer att finnas på plats både för vuxna och barn.

-----

2017-05-23 Årsstämma
Plats: Källaren Bondegatan 81, kl 19.00
Motioner skickas till styrelsen@gruvan5.se.
Är du intresserad av att vara med i styrelsen? Kontakta då valberedningen elizabeth.de.eriksson@gmail.com och jonas.mattsson11@bredband.net för att anmäla ditt intresse.

-----

2016 -  

Målning och renovering av alla offentliga fönster mot innergården och terrassen.  

-----

2016-10-23 Höststädning
Plats: Samling på innegården kl 11
Vi gör det fint inför hösten och vintern, ytor skall städas o.s.v. Container kommer att finnas på plats. Passa på att slänga brännbart! Allt som inte är i förråden slängs!
Fika kommer att finnas på plats både för vuxna och barn. 

-----

2015-05-07 Kv. Persikan, byggprojektet som påverkar oss!
Det uttrycktes önskemål om mer information gällande byggprojektet Persikan på Bondegatan, bussgaraget efter årsstämman 6 maj 2015. Här finner du några länkar till lite mer information. Vi lägger information allt eftersom vi får den.

Tjänsteutlåtande 2014-01-10

Ute i media 2014-02-01

Svenska Bostäders hemsida

Seniorgarden - Persikan +55