KONTAKT

Styrelsen

Styrelsen väljs årligen av föreningsstämman som hålls i maj. Styrelsens sammansättning och individuella kontaktuppgifter finner du i trappuppgångarna.

Styrelsen består av:

Ordförande: Mikael Ehrlington 070-585 65 19
Ekonomi: Daniel Grund
Sekreterare: Tone Hustedt Petersen
Fastighetsfrågor: Joel Sundkvist
Ledamot: Tomas Stenström
Suppleant: Marie Ekström
Suppleant: Tereza Paranoz

Kontakta styrelsen via styrelsengruvan5@gmail.com eller fyll i formuläret.