RENOVERING

Det här gäller om du vill renovera din lägenhet!

Du har nu kanske köpt en ny lägenhet och vill börja renovera för att få din personliga stil på ditt boende.

Det är oftast inget problem, men det är av största vikt att dessa ändringar kommer föreningen till känna. Små förändringar som att måla om till exempel behöver du inte föreningens godkännande för att göra. Större ändringar däremot kräver ett godkännande av styrelsen i god tid innan påbörjad renovering enligt paragraf 11 i föreningens stadgar. Räkna med 4 veckors handläggningstid.

Följande ändringar kräver godkännande av styrelsen: 

- Elledningar
- Värmeledningar
- Vattenledningar
- Avlopp
- Flytt eller borttagande av väggar
- Ändring som kräver bygglov

Anledning till detta är att om arbetet utförs felaktigt påverkar det fastighetens skick negativt och andra i föreningen. Om det inte finns ett godkännande kan du bli skyldig att ersätta föreningen även om arbetet utförs korrekt.

Skicka in en beskrivning på vad du vill ändra på i lägenheten. Ta fram ritningar på din lägenhet hos riksarkivet och markera tydligt vad du tänker göra. Till exempel vilken vägg som ska tas bort, var du vill förändra en vattenledning eller dra om ett avlopp. Lägg detta sedan i vår brevlåda på Bondegatan 81, NB. Bifoga kontaktdetaljer som namn, telefonnummer dag och kvällstid samt e-post.

I samband med renovering fyller din entreprenör i en blankett. Här nedan kan du ladda ner den.

Entreprenörer vid renovering