FASTIGHETSSKÖTSEL, AVGIFTER OCH FÖRSÄKRING

Fungerar allt som det ska?

Om det är något som inte fungerar mejlar du styrelsen på:

styrelsengruvan5@gmail.com

Observera att föreningens underhåll begränsar sig till paragraf 10 i stadgarna:
"§10 Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenhetens inre med tillhörande övriga utrymmen i gott skick. Det gäller även mark om sådan ingår i upplåtelsen. Föreningen svarar för reparation av de stamledningar för avlopp, värme, gas, el och vatten som föreningen försett lägenheten med. Föreningen svarar också i övrigt för att fastigheten hålls i gott skick."


Avgifter
Har du frågor om din månadsavgift kontaktar du Fastum på telefon 018-56 32 40.


Fastighetsförvaltare

Om något händelsevis inte skulle fungera i fastigheten hör gärna av dig genom att mejla Adamsberg Fastighetsförvaltning på felanmalan@afast.se alt. 08-510 684 00.


Försäkring med bostadsrättstillägg
Föreningens fastighetsförsäkring omfattar bostadsrättstillägg för samtliga bostadsrättsinnehavare. Det innebär att boende som har detta försäkringstillägg i sin hemförskring kan ta bort det . Observera att det endast är bostadsrättstillägget som ska tas bort, inte hela helförsäkringen. 


Bredband och tv

Vårt hus är anslutet till Bredbandsbolaget och Comhem.

Vi har ett gruppavtal med ComHem, vilket innebär att det i månadsavgiften ingår bredband på 100 MBit/s samt grundutbud för TV. Bredbandshastigheten och TV-utbudet kan båda utökas mot rabatterad kostnad via ComHem.


Kommande underhåll

Mer information om kommande åtgärder kopplat till fastighetsskötsel och fastighetsvård finner du i vår underhållsplan som du når här:  Underhållsplan // Kostnadskalkyl underhållsplan