TRIVSEL OCH GEMENSKAP

Föreningen lyder under de stadgar som återfinns via länken nedan. Utöver stadgarna har föreningen tagit fram trivselregler för medlemmarna. Dessa finner du också i PDF-filen nedan.

Stadgar

Trivselregler
Visa hänsyn till dina grannar. 

Spela inte hög musik efter 22.00 på vardagar och 23.00 på helger.

Sopor får ej ställas utanför dörren i trappuppgångarna. 

Tryck alltid ner hissen till bottenvåningen efter användning. 

Om du röker så är det ditt ansvar att se till att detta inte påverkar andra i huset.

Tvättstugor
Föreningens medlemmar förfogar över två tvättstugor med vardera två tvättmaskiner, en torktumlare, centrifug samt torkskåp och mangel.

Dessa bokas i 3-timmarspass mellan 07-22, endast ett pass per bokning. Bokningen sker via tavlor utanför respektive tvättstuga. Vänligen respektera tiderna.

Terrassen
Terrassen går inte att boka, den är allas och envars rättighet att nyttja mellan 09-22 på vardagar, 09-24 på helger. Tänk på att städa upp efter dig då ingen annan har den uppgiften. Om du vill ha fest på terrassen så meddela detta på terrassdörren, i uppgångarna och i ett mejl till styrelsen, så att grannarna vet vem som är ansvarig. Var vänlig visa hänsyn till boende intill terrassen vad avser ljudnivå och tider. Följ de förhållningsregler som står på terrassdörren.

Höst- och vårstädning
Vår städfirma sköter den löpande rengöringen av vår fastighet men varje vår samlas medlemmar kring två datum som vi annonserar i trappuppgångarna för att gemensamt städa av ytor som takterrassen, balkongerna och lite annat. Detta är en ypperlig möjlighet att träffa dina grannar, samkväma, snygga till huset och få en god kopp kaffe på köpet!

Årsstämman
Varje år hålls en stämma där vi avhandlar gemensamma ting såsom vår ekonomi, utrymmen och idéer på förbättringar vi kan genomföra. Stämman är varje medlems möjlighet att komma till tals inför övriga medlemmar.